SOŠETT

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
Sibírska 1,
Trnava,
917 01
Slovensko